Kế hoạch “Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh” năm học 2020 – 2021

Tháng Mười 2, 2020 10:32 chiều
PHÒNG GD & ĐT VỤ BẢNTRƯỜNG THCS TRẦN HUY LIỆU CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /KHNK- THCS                              Vụ Bản, ngày 28 tháng 09 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

 

 Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục – Đào tạo Nam Định và của trường THCS Trần Huy Liệu;

Căn cứ vào yêu cầu, thực tiễn giảng dạy của nhà trường, kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khoá năm học 2020-2021;

Căn cứ Chư ng tr nh hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020

– 2021 của Hội đ ng Đội huyện Vụ Bản kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức các hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh trong năm học 2020 – 2021;

Ban chỉ đạo hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp kết hợp cùng liên đội trường THCS Trần Huy Liệu xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa với chuyên chuyên đề: Giáo dục ATGT cho học sinh THCS, năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

I.   MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho học sinh chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật giao thông trong quá tr nh tham gia giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đ ng thời vận động gia đ nh, người thân tham gia học tập và chấp hành nghiêm túc pháp luật về an toàn giao thông.

Có thái độ ứng xử đúng đắn với các hành vi vi phạm luật về an toàn giao thông của bản thân cũng như của những người khác.

Tạo điều kiện để học sinh của trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện xây dựng bầu không khí thi đua vui tư i, sôi nổi trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

2.  Yêu cầu:

Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2020 – 2021.

100% học sinh, và cán bộ giáo viên phải nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ng i trên xe mô tô, xe gắn máy xe đạp điện, không uống rượu, bia khi điều khiển phư ng tiện tham gia giao thông.

Tổ chức hoạt động trang trọng, phù hợp với điều kiện của đ n vị.

II.   THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian.

7h00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2020 (Thứ 2)

2.Địa điểm:– Sân trường THCS Trần Huy Liệu.

III.   THÀNH PHẦN THAM DỰ

 • Ban giám hiệu nhà trường.
 • Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
 • Học sinh toàn trường.
 • Đ n vị đ ng tổ chức: Công ty Hon da Vũ Minh

IV.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC.

 1. Ổn định tổ chức.
 2. Tuyên bố lý do,giới thiệu đại biểu
 3. Đ ng chí bí thư chi bộ – hiệu trưởng nhà trường phát biểu
 4. Chư ng tr nh văn nghệ
 5. T m hiểu kiến thức ATGT:

Trả lời nhanh câu hỏi do BTC đưa ra

Tiểu phẩm chủ đề ATGT

6. Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh

7.Bế mạc chư ng tr nh

V.  CÔNG TÁC TỔ CHỨC

 1. Thành lập Ban chỉ đạo

 • Cô Trần Thị Thanh Hoa – Hiệu trưởng – Trưởng ban
 • Thầy TrầnVăn Biển – Phó hiệu trưởng – Phó
 • Cô Trần Thị Ngọc – Phó hiệu trưởng – Phó
 • Thầy Phạm Trung Thành – Tổng phụ trách Đội- ủy viên.
 • Cô Trần Thị Thu Thảo – Bí thư chi đoàn – ủy viên
 • 16 thầy cô giáo chủ nhiệm – phụ trách chi đội – ủy viên.

2.  Phân công nhiệm vụ.

* Ban tổ chức hoạt động ngoại khóa   – Tổng phụ trách.

 • Xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề .
 • Xây dựng nội dung các câu hỏi phần thi t m hiểu kiến thức ATGT, kịch bản chư ng tr

*. Giáo viên chủ nhiệm.

 • Tham gia quảnlý, đôn đốc học sinh tham gia chuyên đề.

*. Chi đoàn thanh niên

 • Trang trí.
 • Hỗ trợ các công tác tổ chức, quà cho các em tham gia ch
 • Tiếp khách.

*. Lớp trực tuần.

 • Kê bàn ghế đại biểu, giáo viên.
 • Trang trí.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Chuyên đề Giáo dục ATGT cho học sinh, năm học 2020 -2021 của Trường THCS Trần Huy Liệu. Yêu cầu các Chi đội và các bộ phận được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện để chuyên đề diễn ra thành công./.

 

 

 

Nơi nhận:

– Các thành viên BTC (thực hiện)

– Đăng Website trường

– Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Văn Biển

Tải file đính kèm tại đây./.  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN ATGT 2020. PDF